HLAVNÉ CIELE SPOLUPRÁCE

MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

Nadviazanie medzinárodnej spolupráce medzi regiónom Tokaj-Hegyalja (HU) a regiónom Gemer (SK)

TURISTICKÁ TRASA

Vytvorenie spoločnej turistickej ponuky, ktorá by prezentovala atrakcie Slovenského aj Maďarského regiónu

VIA CARPATIA
INOVATÍVNOSŤ CIEĽA
 • Podporiť cestovný ruch v oboch krajinách prostredníctvom vzájomnej spolupráce

 • Prepojenie oboch krajín v rámci príslušných regiónov
 • Vypracovanie spoločného plánu cestovného ruchu a webovej stránky

 • Kultúrne pamiatky, gastronomické zážitky spojené s príslušnými regiónmi, kultúra vína a iné kultúry a tradície spojené s regiónmi

 • Budovanie spoločných podujatí a aktivít, ktoré by sa konali v oboch krajinách

 • Prezentovať miesta, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou oboch regiónov

SÚČASNÁ SITUÁCIA

CESTOVNÝ RUCH SA V DÔSLEDKU EPIDÉMIE COVID-19 ZMENÍ NA MEDZINÁRODNEJ ÚROVNI

Väčšina ľudí uprednostní turistické destinácie a dovolenky vo vlastnej krajine, v cezhraničných oblastiach alebo v susedných krajinách (vyhlásených za bezpečné).

Prezentovaná spolupráca ponúka bezpečné možnosti, ktoré reagujú na aktálne potreby ľudí.

Okrem toho spolupráca prispeje k podpore príslušných regiónov, organizácií, a podnikateľov pôsobiacich v týchto regiónoch.

CIEĽOVÁ SKUPINA
 • Obyvateľstvo žijúce v oboch krajinách a mimo nich

 • Miestne komunity, organizácie a podnikatelia (sprostredkovatelia myšlienky rozvoja príslušných regiónov)

 • Neziskové organizácie, ktoré vytvárajú platformu pre dlhodobú spoluprácu a rozvíjajú myšlienku medzinárodnej spolupráce

 • Miestne orgány, zástupcovia hlavných médií, rôzne regionálne organizácie a subjekty pôsobiace v oblasti pohostinstva a cestovného ruchu

 • Zahraniční turisti

UDRŽATEĽNOSŤ

Udržateľnosť možno odôvodniť obmedzeniami spojenými so súčasnou epidémiou koronavírusu a existujúcimi a očakávanými dôsledkami epidémie (neistota, strach, finančné dôvody, a pod.). Udržateľnosť je zabezpečená nasledujúcimi faktormi.

 • Webovou stránkou o cestovnom ruchu (neskôr aplikáciou), ktorá umožní ľuďom naplánovať a rezervovať si celú dovolenku

 • Širokou škálou spoločných podujatí (napr. vínne festivaly, športové a kultúrne podujatia, gastronomické prehliadky, tábory, predstavenia, a pod.)

KONTAKT

Kontaktujte nás v prípade akýchkoľvek otázok

THE MOTION OBČIANSKE ZDRUŽENIE

PIONIEROV 22, 048 01 ROŽŇAVA t.kardos@centrum.sk

TOKAJ LIVE EGYESÜLET 3910 Tokaj Rákóczi u. 54

info@tokajgemer.sk

+421917272342