Gemer (Gemerský región cestovného ruchu) je jeden zo slovenských regiónov a regiónov cestovného ruchu. Jeho územie je takmer totožné s územím bývalej Gemersko-malohontskej župy. Do regiónu sa nezaraďuje územie bývalého slúžnovského okresu Vaľkovňa, v súčasnosti patriace do okresu Brezno.

Ako región cestovného ruchu oficiálne má:

  • okres Rimavská Sobota – región Gemer sa rozkladá južne a východne od Rimavskej Soboty. Rimavská Sobota a územie okresu severne a západne od mesta je už región Malohont. Vrátane 10 obcí v okresoch Poltár a Brezno.
  • okres Revúca
  • okres Rožňava okrem dvoch severných obcí a niekoľkých obcí na východe okresu, ktoré patrili do Abovsko-Turnianskej župy.

Územie susedí na západe s Novohradom, na severe s Horehroním a okrajovo regiónom Tatry, na severovýchode so Spišom, na východe s Abovom a na juhu s Maďarskom.

História

V minulosti bol región významný najmä kvôli baníctvu, ťažili sa tu predovšetkým železné rudy. Kvôli baníctvu sa sem sťahovali nemeckí kolonisti, vďaka ktorým sa tu neskôr rozšírila reformácia. Fungovalo tu množstvo hút a železiarní, z ktorých väčšina už nefunguje. Po banskej činnosti však ostalo v regióne dodnes množstvo stôp, ako sú staré štôlne a haldy, banícke osady, či už nevyužívané budovy hút.

Ekonomika

V súčasnosti patrí územie Gemera medzi najchudobnejšie regióny Slovenska. Nezamestnanosť dosahuje v troch okresoch takmer 25%.

Turistický ruch

Gemer patrí spolu s Oravou, Liptovom a Spišom medzi najkrajšie slovenské turistické regióny. V poslednej dobe rastie jeho popularita vďaka aktivitám rôznych občianskych združení, a vďaka jeho autenticite. Medzi zaujímavosti Gemera patria: